Završni radovi u graditeljstvu

Kontakt podaci

Kontakt

M.P.Pemont d.o.o.

Oranice 54/1, 10 090 Zagreb
Tel. 01 / 3885 126
e-mail: pemont@pemont.hr

DIREKTOR:

Josip Perić, inž., e – mail: josip.peric@pemont.hr, mob. 098 281 218

TEHNIČKI DIREKTOR:

Oleg Tomaš, d.i.s., e – mail: oleg.tomas@pemont.hr, mob. 098 9009 197

KOMERCIJALNI DIREKTOR:

mr.sc. Damir Šumečki, dipl.oec., e-mail: damir.sumecki@pemont.hr, mob. 095 3097 274

OPĆI I KADROVSKI POSLOVI:

Anica Perić, inž., e-mail: anica.peric@pemont.hr, mob. 098 609 426

RAČUNOVODSTVO:

Sonja Barišić Župan, e-mail: sonja.barisic-zupan@pemont.hr

Tea Javorić, e-mail: pemont@pemont.hr

OPERATIVA:

Mladen Beti, d.i.s., e-mail: mladen.beti@pemont.hr, mob. 095 3097 272
Mladen Pustajec, e- mail: mladen.pustajec@pemont.hr, mob. 099 5826 982
Jana Kovačić, inž.str., e-mail: jana.kovacic@pemont.hr, mob. 098 1893 021

SLUŽBA KOMERCIJALE:

Nenad Zdunić, d.i.b., e-mail: nenad.zdunic@pemont.hr, mob: 099 5826 978

Tomislav Hagenauer, d.i.s., e-mail: tomislav.hagenauer@pemont.hr, mob: 099 4942 698

SLUŽBA NABAVE:

Vedran Perić, e-mail: vedran.peric@pemont.hr, mob. 098 646 765

SKLADIŠTE I NABAVA:

Mile Žalac, mob. 098 9804 388

Kontaktirajte nas putem obrasca

    Ime

    Poruka

    Vaša poruka